Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/ericvissia.nl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack-light-version/modules/title_meta_format/init.social.php on line 462

Ontstaan van de Osteopathie

De grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917), die uit onvrede over de reguliere geneeskunde op zoek ging naar een andere vorm van geneeskunde en behandeling. Hij bestudeerde de geneeskunde van andere volkeren en kwam op die manier in aanraking met de bone-setting, zoals die beoefend werd door de indianen. Hierdoor geïnspireerd ontwikkelde Still zijn eigen filosofie. Hij beschouwde standsveranderingen van de wervelkolom als een belangrijke oorzaak van allerlei ziekten. Blokkades belemmeren de functie van omringende zenuwen en bloedvaten. Door de beweeglijkheid te herstellen is het lichaam weer in staat om zijn zelfherstellend vermogen aan te spreken. In 1892 richtte Still de Amerikaanse School voor Osteopathie op. De osteopathie richtte zich in het begin vooral op de manuele (met de handen) behandeling van het bewegingsapparaat . In Europa kwam er een sterke ontwikkeling op gang en werd de relatie gelegd met de organen en het craniaal systeem (=betrekking hebbend op de schedel*). In 1987 werd in Nederland de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht en in 1989 volgde de oprichting van het Nederlands Register voor Osteopathie. Alle osteopaten, die geregistreerd zijn bij het Nederlands Register voor Osteopathie, voldoen aan alle kwaliteitseisen voor wat betreft opleiding, praktijkruimte en bedrijfsvoering.
Premium Wordpress Themes by UFO Themes