Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/ericvissia.nl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack-light-version/modules/title_meta_format/init.social.php on line 462

Verschil Osteopathie met andere manuele behandelmethodes

In vergelijking met andere manuele therapieën heeft osteopathie als belangrijkste kenmerk de totale benadering van het lichaam. Klachten en symptomen worden in samenhang met het gehele lichaam bezien. Dit wordt ketendenken genoemd en dat is in de osteopathie zeer belangrijk. Andere manuele therapieën zijn fysiotherapie, manuele therapie, chiropraxie en orthomanuele therapie. Deze therapieën werken vooral op de symptomen en richten zich vooral op het bewegingsapparaat. Osteopathie daarentegen, richt zich juist meer op de óórzaak van een klacht en behandelt daarom niet enkel het bewegingsapparaat maar ook de organen en het cranio-sacraal systeem.
Premium Wordpress Themes by UFO Themes