Fascia is het bindweefsel dat alles
in het lichaam met elkaar verbindt

Fasciatherapie

Fasciatherapie is een manuele therapie die werd ontwikkeld vanuit de osteopathie. De fasciatherapie werkt in op alle structuren van het lichaam (bot, spieren, gewrichten, organen) en meer specifiek op de ‘fascia’. Dit is het bindweefsel dat alles in het lichaam met elkaar verbindt.

Fascia heeft verschillende functies: het is de plaats waar voedingsstoffen voor het lichaam uitgewisseld worden en staat eveneens garant voor een goede zenuwgeleiding. Daarnaast speelt fascia een rol in het hormonale- en afweersysteem. Het ononderbroken karakter van de fascia draagt bij aan de eenheid van het lichaam, maar verklaart eveneens waarom een probleem in een bepaald deel van het lichaam op afstand andere problemen kan doen ontstaan.

 

Spanningen in de fascia

Fascia is zeer gevoelig voor alle vormen van fysieke, psychische of biologische agressie. Tijdens een stresssituatie verkrampt de fascia. Dit kan zich weliswaar herstellen, maar vaak blijven de spanningen aanwezig en die verstoren het algemeen evenwicht van het lichaam. Fysieke, psychische of biologische trauma’s blijven daardoor aanwezig in het lichaam en vormen de basis voor een kwetsbaarheid die ten grondslag kan liggen aan andere aandoeningen.

Een behandeling van een fasciatherapeut - Fasciatherapie VissiaIn de fascia is een nauwelijks waarneembare beweging of vitaliteit aanwezig. De fasciatherapeut is opgeleid om die bewegingen waar te nemen en gebruikt ze om in het lichaam spanningen en blokkades op te heffen. Zo brengt hij het lichaam weer in balans. Bijzonder aan deze methode is het feit dat er actieve medewerking van de cliënt gevraagd wordt. Door de geconcentreerde aandacht wordt de subtiele beweging zelf waargenomen, waardoor het lichaamsgevoel verbetert, alsook het contact met zichzelf.

Fasciatherapie vraagt actieve medewerking

Fasciatherapie is een manuele therapie die de zelfregulerende krachten van het organisme aanspreekt. Je leert om een actieve rol te spelen in je genezing, zowel op lichamelijk als op psycho-emotioneel niveau.

Sensoriële osteopathie

Fasciatherapie 
wordt ook wel sensoriële osteopathie genoemd.